Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i formą współpracy.

Ryczałt ewidencjonowany

W ramach obsługiwanego ryczałtu oferujemy:
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługę pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • konsultacje i porady

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Oferujemy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w zakresie:
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych (przychody i koszty)
 • prowadzenie wymaganej ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-5), deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7)
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe

Księgi rachunkowe

Oferujemy prowadzenie pełnej rachunkowości (bilansowej i podatkowej) w zakresie:
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2) i podatku od towarów i usług (VAT-7)
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8)

Kadry i płace

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie kadr i płac, obejmujące m.in.:
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę (PIT-4) oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:

  • zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych
  • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

 • prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych

Prowadzenie ewidencji przychodów

od 120 zł

1. Prowadzenie ewidencji przychodów wraz z ewidencją VAT:

do 50 dokumentów:
osoby fizyczne
spółki osobowe


od 180 zł
od 200 zł

powyżej 50 dokumentów:
osoby fizyczne
spółki osobowe


od 220 zł
od 250 zł

prowadzenie ewidencji VAT przy karcie podatkowej

od 120 zł

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów bez VAT

od 120 zł

2. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wraz z ewidencją VAT:

do 50 dokumentów:
osoby fizyczne
spółki osobowe


od 180 zł
od 220 zł

powyżej 50 dokumentów:
osoby fizyczne
spółki osobowe


od 280 zł
od 300 zł

3. Prowadzenie księgi rachunkowej:

do 50 dokumentów księgowych

od 750 zł

do 100 dokumentów księgowych

od 1300 zł

powyżej 100 dokumentów księgowych

od 1500 zł

sprawozdanie roczne (bilans wraz z informacją dodatkową)

1-3 x opłata miesięczna

4. Rozliczenia pracowników

Listy płac, kartoteki wynagrodzeń, deklaracje ZUS, PIT-4, PIT-11 (cena od osoby):
do 5 osób
powyżej 5 osób25 zł
15 zł

Dodatkowa obsługa kadrowa

od 15 zł

5. Porady w zakresie uruchomienia działalności gospodarczej

Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń

od 150 zł

Korekta deklaracji VAT z winy klienta

50 zł

6. Klienci nie posiadający stałych umów o prowadzenie urządzeń księgowych

Deklaracje:

PIT-4

25 – 35 zł

PIT-5

60 – 80 zł

VAT-7

50 - 80 zł

PCC-1

50 - 70 zł

Zeznania roczne:

PIT-28

40 - 100 zł

PIT-36

50 - 120 zł

PIT-37

40 - 100 zł

7. Likwidacja działalności gospodarczej

Porada w zakresie formy i skutków likwidacji; przeprowadzenie likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień

od 200 zł

8. Sprawozdania dla Urzędu Statystycznego

Osoby fizyczne, spółki osobowe

od 30 zł

Osoby prawne

od 50 zł


Podane powyżej ceny są cenami netto. Cennik obowiązuje od 01.09.2008


Oprócz standardowych usług oferujemy także:
 • przygotowywanie biznes planów
 • analiza ekonomiczno - finansowa podmiotów gospodarczych
 • pomoc w opracowywaniu dokumentacji kredytowej
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania