Właściciel Biura Rachunkowego MSP – Magdalena Trybuś posiada wyższe wykształcenie o specjalności rachunkowość oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe na samodzielnych stanowiskach księgowych, m.in. w spółkach osobowych, kapitałowych, Stowarzyszeniach, w branży handlowej, usługowej, produkcyjnej i telekomunikacyjnej.

Posiadamy Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 13372/2006 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Bierzemy pełną odpowiedzialność prawną i finansową za prawidłowość i rzetelność prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej. Biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Współpracujemy z licencjonowanym doradcą podatkowym. Utrzymujemy najwyższe standardy dbałości o dobro i bezpieczeństwo naszych klientów.


Świadomi jesteśmy tego, że od nowoczesnego biura oczekuje się: Oferujemy Państwu: Przy ustaleniu ceny bierzemy pod uwagę następujące czynniki: